Algemene Voorwaarden Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Image

Disclaimer & Privacy

Alinea Lingua bv aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in en een persoonlijke interpretatie van de tekst. Bezoekers van de website kunnen geen rechten ontlenen aan hierop weergegeven informatie. Door gebruikmaking van ons contactformulier voor het aanvragen van een online offerte accepteert u dat wij ondanks het gebruik van beveiligingscertificaten op onze website geen 100% garantie kunnen afgeven met betrekking tot de veiligheid van het formulier, de door u verzonden gegevens en het/de door u bijgesloten document(en), en derhalve niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld mochten uw gegevens onderschept worden door een andere partij, hetzij op illegale wijze. Indien u documenten wilt meesturen verzoeken wij u bij vertrouwelijke documenten contact met ons op te nemen of gebruik te maken van onze beveiligde WeTransfer dropbox. In alle andere gevallen kunt u uiteraard voor verzending ook contact met ons opnemen, mocht u hierover vragen hebben. Vertaalbureau Alinea Lingua bv garandeert een uiterst zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van deze website. Er wordt op de website gebruikgemaakt van Google Analytics puur voor inzicht in eigen marketingresultaten en om een verbeterde gebruikerservaring te kunnen bewerkstelligen, waarbij IP-adressen worden geanonimiseerd en zonder dat gegevens gedeeld worden. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en nimmer aan derden ter beschikking gesteld.ISO-gecertificeerd vertaalbureau

Image

Algemene Voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden (PDF):
Algemene Voorwaarden


Toepassing AVG bij Alinea Lingua bv
Alinea Lingua hanteert al vanaf de oprichting strikte geheimhouding van gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dit verandert niet bij het ingaan van de AVG. De persoonsgegevens die Alinea Lingua ontvangt worden alleen gebruikt:
-    Omdat deze wettelijk voorgeschreven zijn (denk bv. aan medewerkers en vertalers)
-    Omdat deze een voortvloeisel zijn van opdrachten die AL met toestemming van de opdrachtgever ontvangt. (denk bv. aan cv’s en juridische stukken)
De bewaartermijn van deze gegevens hangt af van de noodzakelijkheid tot bewaren. (bv. gegevens van medewerkers hebben een andere bewaartijd dan gegevens uit opdrachten, die volgens de eisen van de opdrachtgever al of niet bewaard mogen worden). Deze gegevens worden nooit aan niet-medewerkers of vertalers van wie wij geen geheimhoudingsverklaring hebben of derden gecommuniceerd, tenzij opdrachtgever hier uitdrukkelijk een uitzondering op maakt waarbij opdrachtgever zich kan blijven houden aan de AVG. De persoonsgegevens worden in een afgeschermde beveiligde omgeving bewaard. Wanneer sprake is van hoog, gemiddeld of normaal risico handelen wij in overeenstemming met de voorgeschreven procedures van de AVG. Betrokkenen kunnen te allen tijde hun gegevens inzien, wijzigen of verwijderen zoals in de AVG vermeld staat. Verder zijn wij ons terdege bewust van het belang van beveiliging van persoonsgegevens en zullen in ons handelen niets aan toeval overlaten. In ons functioneren zijn wij echter allemaal afhankelijk van de beveiligingszekerheid van betrokken instanties, instellingen en overheden, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Bij een eventueel data-lek volgen wij vanzelfsprekend de noodzakelijke procedures die de AVG voorschrijft. Alinea Lingua behoudt zich het recht voor deze tekst in de toekomst waar wenselijk aan te vullen.Topkwaliteit voor een scherpe prijs

U neemt uw vakgebied serieus, net als wij. Wij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid en hebben in de afgelopen 25 jaar een grote internationale klantenkring opgebouwd van bedrijven die op zoek zijn naar vertalingen van de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Geen gestunt en geen kleine lettertjes bij ons, gewoon altijd degelijk en betrouwbaar vertaalwerk.

  • ISO 17100-gecertificeerd vertaalbureau
  • Academisch geschoolde gespecialiseerde vertalers
  • Double-check door revisor inbegrepen
  • Beëdigde vertalingen inclusief apostille

Offerte aanvragen